• 1

Сапатты көзөмөлдөө

Сапатты көзөмөлдөө

Колбанын сапатын көзөмөлдөө

4
3
7

Отчеттор бардык өлчөмдөргө, анын ичинде монтаждык бөлүгүнүн өлчөмдөрүнө багытталган

Бала компоненттеринин катуулугун жана өлчөмүн текшерүү.

Металлографиялык түзүлүштү жана катуулугун текшерүү

Экспертиза жана талдоо

3

Тартуу күчү

1

Кум сыноо

2

дан өлчөмүн өлчөө менен бирге структурасын жана үлүш таралышын микроскопиялык изилдөө.

Сапатты көзөмөлдөө
Сапатты көзөмөлдөө 2
Сапатты көзөмөлдөө 1